Reporty

Události v kalendáři

Možnost událostí je zejména definovaná šablona reportu, kterou je možné použit pro importování registrovaných hodin do Outlooku jako normální položky kalendáře. Nejdůležitější věc je, že filtry a některá další nastavení jsou pořád dostupné – i bez změny výstupního formátu.

Nastavení reportu

Samozřejmě si můžete přizpůsobit šablony reportů tak, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům týkajícím se informací.
Například některé reporty nabízí možnost zapnutí filtrů. Díky tomu si můžete být jistí, že Vaše reporty budou obsahovat pouze informace, které požadujete.

Filtr uživatelů

Ze všech uživatelů v seznamu můžete zvolit pouze ty, které chcete najít ve Vašem reportu. V reportu se zobrazí pouze ti uživatelé, kteří byli označení modrou barvou. Pokud nezvolíte nic, pak bude soubor obsahovat hodiny všech dostupných uživatelů.

Filtr projektů

Stejně jako v předchozím druhu, tento filtr zobrazuje v reportu pouze ty projekty, které byly Vámi zvoleny. Když nebude proveden žádný výběr, v reportu se zobrazí všechny reporty ze seznamu.

Filtr subprojektů

Opět si můžete vybrat subprojekty, které budou v reportu viditelné. Když nezvolíte nic, budou zobrazeny všechny subprojekty.

Zaokrouhlení času

Občas je zapotřebí, aby zaokrouhlit individuální registrace času. Toto zaokrouhlování můžete nastavit v reportu. Díky teto možnosti, můžete vytvořit reporty pro účtování zákazníka z registrace času zaokrouhlenou do 15minutových pracovních jednotek.